View on GitHub

www

www.inframonit.com

logo.inframonit.com

docs.inframonit.com

About inframonit

this is part of apidsl for inframonit ecosystem to help You manage the applications

Monitoring includes:

  1. Internet domains and subdomains,
  2. Servers of the client and partners, e.g. dns (nazwa.pl, OVH, Cloudflare)
  3. SaaS services of the client and its partners

Examples of faults detected by InfraMonit:

  1. Lack of availability of websites and subpages
  2. Unable to log in
  3. It is not possible to send a contact message from the form
  4. No purchase in the store
  5. Extended shipment of goods,
  6. Unavailability of goods
  7. Failure of payment systems

Monitor your positions in SERP

Track your positions in Search Engine Result Pages for chosen keywords every day. How is your situation in Google compared to yesterday or two days ago? Keep an eye on ranking fluctuations and, if necessary, be ready to take action!

Keep track of your competitors in Google

After you run the analysis of your own domain, take a better look at the competitive websites. The more you know about their actions, the better conclusions you can draw for yourself!

With multisitemap it’s possible to check the infrastructure nad compare every hour what kind of differents are comming and doing some event what can help fix bugs or create ticket and send information to support team

OFFER. monitorowanie infrastruktury firm, tych lokalnych również ze skanowaniem mapy sieci i jej replikowaniem

MORE: Wielka rezygnacja specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa - CRN

Warstwa ochronna infrastruktury

ApiDSL może być jednym z kierunków użycia może być warstwa ochronna, cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych.

Bezpieczeństwa dla systemów istniejących, gdyż tak jak w samochodach oprócz operacyjnych zadań są te diagnostyczne

W sieciach z reguły to zewnętrzne systemy diagnostyczne, w modelu SaaS

Druga warstwa, zaraz po warstwie logiki biznesowej aplikacji, niezależna od wewnętrznych i zewnętrznych, coś pomiędzy, na niezależnej inrastrukturze , jak firewall pomiędzy intranetem i internetem

Również podczas developmentu, jako warstwa służąca do fizycznej diagnostyki całej infrastruktury.

TODO

TODO

przygotować scenariusze UI backend remote deployment uruchomić na RPI zero

Tags